Vet du hur många patienter som avbryter sin smärtbehandling
på grund av förstoppning?

Majoriteten av patienterna som behandlas med starka opioider upplever dagligen gastrointestinala biverkningar, trots tillägg av laxantia. Så när du väljer en opioid för att behandla svår smärta – undvik så långt det är möjligt att lägga sten på börda. Targiniq® har en inbyggd lösning, substansen naloxon, som motverkar risken för opioidinducerad obstipation.

Läs mer