Mot smärta krävs ofta krafttag. Krafttag för att effektivt behandla postoperativ svår smärta, liksom krafttag för att förhindra att långvarig svår smärta tar över livet på ålderns höst.

Men när du väljer en opioid för att behandla svår smärta – undvik så långt det är möjligt att lägga sten på börda. Majoriteten av patienterna som behandlas med starka opioider upplever dagligen gastrointestinala biverkningar, trots tillägg av laxantia (1). I många fall blir förstoppningen så besvärlig att patienten avbryter sin behandling (2,3,4).

Targiniq® kopplar samman två väldokumenterade substanser – oxikodon, med sin goda effekt på svår smärta, och naloxon, som motverkar risken för opioidinducerad obstipation.

En tablett. Men också en balansakt med inbyggd logik. I all sin enkelhet.

 

Referenser:
1. Bell TJ el al. Pain Med 2009; 10(1):35-42.
2. Liu M et al. Pain Symptom Manage 2002; 23:48-53.
3. Kurz A et al. Drugs 2003; 63:649-71.
4. Förstoppning med behandling av opioider, en webbenkät, Mundipharma AB, 2013.

Informationen som finns på denna sida riktar sig endast till dig som är sjukvårdspersonal.